Velkommen til Tornby Bjergelav

Fladbåden søsættes

Fredage aftener kl. 19.00 fra 01.05 til 15.09 bliver fladbåden søsat fra Tornby strand, og de gæve bjergere skal træne deres roning. Kaptajnen ser gerne, at de ror i takt, så han står i stævnen og råber takten ud så alle kan høre det, og holder skarpt øje.

Der skal mange kræfter til at få fladbåden i fart, så alle er velkomne til at komme med på tur og give et nap med ved årene. Det er super hyggeligt, og en skøn oplevelse at se kysten fra havsiden.

Danmarks ældste fladbåd er tung og Vesterhavet ofte livligt, så det kan forekomme at sejladsen bliver aflyst. Hold øje med bjergelavets facebook for oplysninger om aftenens roning.

Bjergelavet træner ikke blot for morskabens skyld – den årlige kapsejlads skal vindes og æren står på spil. Lokaleopgøret står mellem Tversted Bjærgelaug, Uggerly Bjærgelaug og Tornby Bjergelav. Men Tornby bjergerne har det største handicap med Danmarks ældste, men også tungeste fladbåd.

Se hvordan vores sejlads foregår

Projekt: ny bådhal

Tornby Bjergelav ønsker sig nye rammer til fornyelse og bevarelse af kulturmiljøet omkring fladbåden. I samarbejde med Hjørring Kommune har bjergelavet fået lavet skitser til en ny bådhal med velfærdsfaciliteter, så de aktive ildsjæle bedre kan rekruttere flere medlemmer, og dermed bedre sikre foreningens fortsatte liv og aktiviteter. Foruden at kunne vedligeholde den gamle båd i tørvejr og i ly for vestenvinden. Tornby Bjergelavs nuværende bådhal fra 1970’er er i dårlig stand, og er ikke længere de bedste rammer for bjergernes arbejde med vedligeholdelse af båden eller til klub-livet efter træningssejlads.

Den nye bådhal skal være åben for turister og gæster i dagtimerne, så båd og udstilling om skudehandel er tilgængelig for besøg. Ligeledes vil toilet være tilgængelig. Velfærdfaciliteterne vil kunne lånes af skoletjeneste, naturvejledere, naturgrupper o. lign. efter gensidig aftale og evt. imod et mindre beløb til rengøring af faciliteterne. Det er Tornby Bjergelavs ønske, at stedet kommer til ”at leve” og summe af liv, og tilbyder derfor gerne andre foreninger/ grupper til at benytte sig af velfærdsfaciliteterne.

Tornby Bjergelav er pt. i gang med at skaffe finansiering af projektet, og beder også lokale og områdets gæster om et bidrag. Der er sat stort skilt op omkring projektet ved indkørslen til bjergelavet og en indsamlingskasse ved Købmand Munch. Man kan også støtte med et bidrag på mobilepay på nummer 189030. Hvis bjergelavet ikke skaffer nok penge til en ny bådhal, vil pengene gå til restaurering af den nuværende hal. 

Tornby Bjergelav - fra 1895 til 2019

Bjærgelaugene er et levn fra tiden med skudehandler mellem Sydnorge og Vendsyssel fra midten af 1500 og frem. Sejladsen over Skagerak foregik i mindre både, og var ikke helt ufarlige. Når vejret var barsk, skete det at skuderne sank, så last og mandskab måtte bjærges.

Tornby Bjergelav, som blev oprettet i midten af 1800-årene, tog sig af bjergningen af skibets ladning, inventar og mandskabets personlige ejendele. Redning af mandskab tog redningsstationen sig af.

Fladbåden blev bygget omkring 1870 til skudehandler Mads Sørensen, Tornby Gl. Købmandsgård. Båden er 10-44 m lang, 3,40 m bred og 82 cm dyb. Den er bygget af egetræ og fyrretræ, og bliver roet af 12 par årer. Den er den ældst af de 4 bevarede fladbåde – de 3 andre hører hjemme i Tversted, Uggerby og Skallerup.

I 1930 købte Tornby Bjergelav fladbåden og det gamle pakhus, og fik opført en udstillingsbygning til fladbåden. Her holder lavet fortsat til. Og det gamle pakhus bruges som foreningshus.

Fra midten af 1900-årene har Tornby Bjergelav haft til opgave at vedligeholde den gamle fladbåd. Da man ikke længere havde indtjening via bjergninger, afholdte man strandfester hvoraf indtægten gik til vedligehold. Man startede også den lokale kapsejlads mellem de 4 laug. En tradition, som stadig holdes i live. Kapsejladsen har altid været noget af et tilløbsstykke, hvor æren sættes på spil og den godmodige håneret skal vindes.

 

Bliv medlem

Bliv medlem af Tornby Bjergelav og støt vores aktiviteter og vedligehold af Danmarks ældste fladbåd.

Smid os en mail på bjaergelaug@gmail.com, så føjer vi dig til medlemslisten og sender dig betalingsoplysninger. 
Et medlemskab koster kr. 200 pr år.

Vil du gerne være aktivt medlem, og være med på roturene om fredagen, så lad os det endelig vide.  Vi kan altid bruge flere stærke kræfter til turene og ikke mindst kapsejladserne. 

Som medlem bliver du inviteret til generalforsamlingen, og standerhejsning/ arbejdsdag i påsken.

Vi har lavet sponsor aftale med OK Benzin, så nu kan du også støtte os ved at tegne et OK Kort. Hvis du allerede har et OK Kort, så kan du sende os din støtte ved at vælge Tornby Bjergelav under “sponsorstøtte”. 

Velkommen til Tornby Bjergelav.

© Tornby Bjergelav • Strandvejen 80, 9850 Hirtshals • CVR: 37504580 • info@tornby-bjergelav.dk • 42 71 10 28